Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na apríla se uzavře kvůli rekonstrukci silnice II/293 úsek Horka u Staré Paky – Studenec

31. 03. 2014

V loňském roce byla zahájena dlouho očekáváná rekonstrukce silnice II/293 - úseku silnice Studenec – Horka u Staré Paky – (křižovatka II/293 se silnicí I/16) – až po km 2, 760 (Studenec – pošta). Na zimní období byla silnice provizorně v provozu, avšak od 1. 4. 2014 se bude na opravách pokračovat.

„Rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku silnice II. třídy až do 30. června,“ uvedl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že v období od 1. dubna do 21. dubna bude úplně uzavřen úsek silnice II/293 od křižovatky se III/2932, která vede na Bukovinu, po křižovatku se silnicí III/2934, která vede na Levínskou Olešnici.

„Od 22. dubna bude úplná uzavírka celého rekonstruovaného úseku silnice II/293,“ doplnil.  

Stavba je financována ze 75-ti % ze státních prostředků a z 25-ti % z prostředků Libereckého kraje. Vláda ČR zařadila projekt „Rekonstrukce silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná“, do kterého patří i silnice II/293, mezi priority Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti na základě oficiálního potvrzení představitelů společnosti ŠKODA AUTO a.s., o závazném rozhodnutí zmodernizovat a rozšířit závod ve Vrchlabí.

 

Stavba je realizována společností M-Silnice a.s., která vyhrála výběrové řízení za celkové stavební náklady 52 150 775 Kč. Předpokládaná cena zakázky činila 93 170 000 Kč. Administrací tohoto projektu je pověřen Královehradecký kraj a to na základě smlouvy o spolupráci, kterou schválily Zastupitelstva obou krajů v roce 2012.

Na území Libereckého kraje jsou v rámci výše uvedeného projektu zahrnuty následující silnice: silnice II/293 v délce 4,86 km a to v části od křižovatky se silnicí I/16 až po křižovatku se silnicí II/295 a silnice II/295 v části od křižovatky se silnicí II/293 až po hranici krajů. Celková délka řešených úseků na území Libereckého kraje je 7,88 km

„Na rekonstrukci zbylých úseků v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele staveb. S fyzickou realizací rekonstrukcí dalších úseků se uvažuje v roce 2015,“ uzavřel radní.  

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588