Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na autodromu v Sosnové se budou zdokonalovat začínající motocyklisté

29. 06. 2015

Na autodrom v Sosnové se sjede více než stovka motocyklistů. V rámci projektu „Učme se přežít“ se v úterý 30. června a ve středu 1. července uskuteční další dva ze série kurzů pro začínající a méně zkušené motocyklisty. Ti se pod dohledem zkušených instruktorů naučí předcházet vzniku nebezpečných situací.

Kurzy zahrnují to nejdůležitější, co je zapotřebí nejvíce procvičovat. Z teoretické části je to technika jízdy, poskytování první pomoci a připomenutí toho nejdůležitějšího z legislativy. V praktické části se pak cvičí hlavně brzdění v různých rychlostech, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou, brzdění v náklonu nebo výhybný manévr.

Instruktoři své žáky seznámí s celou řadou maličkostí a individuálních drobností potřebných k ovládání jejich konkrétního stroje, ať jde například o skútr, silniční enduro, chopper či sportovní motocykl. „Při řízení motocyklu v provozu platí víc než kdekoliv jinde. To znamená, že i malá chyba může být krutě trestána a může mít tragické následky,“ komentuje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Liberecký kraj ve spolupráci s dalšími partnery pořádá tyto kurzy již od roku 2010. Na financování se v minulosti podílela i Evropská unie či Ministerstvo dopravy – BESIP. „Jsem velmi rád, že se v našem kraji daří tyto kurzy pořádat. Letos realizujeme celkem čtyři termíny na polygonu v Sosnové, kterých se účastní více než 200 motocyklistů. Hodnocení účastníků kurzů jsou pozitivní. Chceme, aby se tento oblíbený preventivní program konal i v dalších letech,“ říká Vladimír Mastník, člen rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu dopravy.

Motocyklisté se v Evropské unii podílejí 1,5-2 procenty na celkovém počtu ujetých kilometrů. Na celkovém počtu obětí dopravních nehod se však podílejí nemalými 15 procenty. V České republice jsou navíc příprava a provádění zkoušek nových motocyklistů beznadějně zastaralé. O to větší důraz je třeba klást na pořádání zdokonalovacích kurzů určených jezdcům v jedné stopě.

Motocykl s dvojím řízením a na něm žák s učitelem. Tradiční pojetí přípravy nových motocyklistů. Podobně probíhá závěrečná řidičská zkouška, jen místo učitele na tandem usedá zkušební komisař. „Zcela paradoxně až teprve po úspěšném získání řidičského oprávnění čeká novopečeného motorkáře první skutečně samostatná jízda v plném silničním provozu. V EU něco nevídaného,“ dodává dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský. Zde probíhají příprava a řidičské zkoušky nových motocyklistů na odlišné kvalitativní úrovni. Ti jsou od samého počátku vedeni k samostatnosti a odpovědnosti za své jednání v silničním provozu, neboť velkou část praktické jízdní přípravy odjedou na výcvikovém motocyklu sami, bez fyzické přítomnosti učitele. Ten je doprovází na druhém motocyklu (vzájemné propojení je za pomoci interkomu), nebo v automobilu (vzájemné propojení je rovněž zajištěno). Obdobně probíhá vlastní řidičská zkouška.

Zdokonalovací kurzy pro motocyklisty jsou efektivní
O to větší význam v České republice sehrávají zdokonalovací kurzy pro držitele řidičského oprávnění na motocykl. Dvouletá vědecká evaluace kurzů pokročilých technik řízení „VRO Risk“ pořádaných Royal Dutch Motorcyclists Society KNMV prokazuje, že absolventi jednodenního kurzu zaměřeného na rozeznávání a řešení nebezpečných situací v provozu jezdí bezpečněji a defenzivněji než kontrolní skupina. Navíc byl prokázán pozitivní efekt v oblasti rozeznávání potenciálních rizik plynoucích z nebezpečného jednání ostatních účastníků silničního provozu.  

Kontakt: Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje, mobil: +420 776 844 388, e-mail: jan.polak@bezpecnenasilnicich.cz

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624