Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na Benecko vyjedou pracovní stroje

09. 06. 2016

Nutná a dlouho očekávaná rekonstrukce silnice III/28626 na Benecku začne příští týden. V souvislosti s opravou dvou havarijních úseků bude komunikace v úseku Štěpanická Lhota-Benecko, Skalka zcela uzavřena. Omezení se také dotkne veřejné autobusové dopravy. Stavba za téměř 19,7 mil. Kč má být dokončena nejpozději v polovině října letošního roku.

Pracovat se začne v pondělí 13. června. „Rekonstruovat se budou dvě havarijní části silnice III. třídy, konkrétně úseky od km 0,500 –1,800 a km 2,800 – 4,100, které se nacházejí mezi Štěpanickou Lhotou a Beneckem. Současně s rekonstrukcí krytu komunikace bude provedena oprava odvodňovacích prvků, propustků a úprava zeleně. Rovněž se naistalují jednostranná svodidla, vodorovné dopravní značení a směrové sloupky,“ popisuje práce krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Na základě výběrového řízení rekonstrukci silnice provede společnost M-SILNICE a.s. za 19.697.172,61 Kč vč. DPH. Plánovaný termín dokončení stavby je 12. 10. 2016.

Uzavírka si vyžádá omezení ve veřejné linkové dopravě. Dotkne se linek č. 670948, 670949 a 670990 dopravce BusLine a.s., 690990 dopravce OSNADO spol. s r.o. (celkem 10 spojů v pracovní den, 8 spojů o víkendech).

Popis opatření:

Dotčené spoje linky 670948 budou na Benecku ukončeny namísto obvyklého polookružního zakončení standardním způsobem otočkou v zastávce Benecko, Skalka. Sem budou vždy svedeny z křižovatky silnic číslo III/28624 a III/28626 (zast. Benecko, Štěpanická Lhota, Prakovice) obousměrně po silnici číslo III/28624 přes Mrklov a následně po silnici číslo III/28626 až do zastávky Benecko, Skalka, kde budou ukončeny/výchozí.

Dotčené spoje linek 670949, 670990 a 690990 budou odkloněny z křižovatky silnic číslo III/28624 a III/28626 (zast. Benecko, Štěpanická Lhota, Prakovice) po silnici číslo III/28624 přes Mrklov a z Mrklova, na Křížovkách zajedou závlekem po silnici číslo III/28626 do zastávky Benecko, Skalka a zpět, dále budou pokračovat z Mrklova, na Křížovkách již po pravidelné trase směr Vrchlabí.

Z důvodu objízdné trasy dojde k dočasnému neobsloužení/rozšíření obsluhy zastávek u linek:

Benecko, Štěpanická Lhota, u lomu – dočasně neobsluhována spoji dotčených linek bez náhrady, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Benecko, Štěpanická Lhota, Prakovice (vzdálenou cca 900 m).

Benecko, Štěpanická Lhota, Alfonska – dočasně neobsluhována spoji dotčených linek, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Benecko, Skalka (vzdálenou cca 1,1 km).

Benecko, Mrklov, u Bubeníků a Benecko, Mrklov, has. zbroj. – dočasně obsluhovány také odkloněnými spoji linky 670949.

V letošním roce se opravy dočkají i další úseky silnice III/28626 na Benecku. Konkrétně mezi Beneckem a Mrklovem. První úsek je dlouhý 800 metrů a komunikace se nachází v intravilánu obce Benecko, v křižovatce s místní komunikací k objektu č. p. 100, a konec úseku je v intravilánu Benecka u objektu č. p. 37 (hotel Kubát).

Začátek opravy druhého úseku komunikace se nachází v intravilánu obce Benecko, u objektu č. p. 37 (hotel Kubát), a konec úseku je v intravilánu Benecka za objektem č. p. 46 u svislé dopravní značky. Tento úsek je dlouhý 955 metrů.

„Oba úseky projdou nutnou údržbou, která zahrnuje obnovu nezpevněných krajnic, pročištění nezpevněných rigolů a příkopů, celoplošnou opravu krytu vozovky, instalaci vodorovného dopravního značení a pročištění propustků,“ říká radní Mastník s tím, že zahájení stavebních prací závisí na povolení uzavírky silničním správním úřadem, kterým je Městský úřad Jilemnice.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

Zadejte text