Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na Lomnicku se jezdí po zrekonstruovaných silnicích

08. 08. 2015

Nejen řidičům slouží v Libereckém kraji další kilometry zrekonstruovaných silnic. Na Lomnicku byly v pátek 7. srpna slavnostně otevřeny komunikace III/28611 v Syřenově a III/2843 ve Rváčově, které se nacházejí v turisticky atraktivní lokalitě na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší. Oba opravené úseky, jejichž celková délka je 8,58 km, jsou součástí cyklostezky.

Přestřižení pásky se zúčastnili krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník, zástupci Krajské správy silnic LK, starosta Lomnice nad Popelkou Josef Šimek, zhotovitelé, projektanti a další hosté.

Zrekonstruovaná komunikace č. III/28611 spojuje obce Ploužnice a Syřenov. Druhá stavba, komunikace č. III/2843, je spojnicí města Lomnice nad Popelkou a obce Bítouchov. Rekonstrukcí prošel úsek Rváčov – Syřenov.

„Původní komunikace byly ve špatném stavu, nevyhovovaly standardům pro bezpečnou a pohodlnou dopravu a byly porušeny četnými trhlinami a výtluky. V rámci stavebních prací byl proveden nový asfaltový kryt, rekonstrukce všech propustků, seříznutí a obnova krajnic a vyčištění příkopů. Součástí byl prořez dřevin, obnova vodorovného a výměna svislého dopravního značení,“ popisuje práce krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Stavbu silnice č. III/2843 prováděla firma Geosan Group a.s., rekonstrukce komunikace III/28611 byla realizována sdružením firem „Ploužnice - Syřenov  COLAS- M- Silnice“ s vedoucím společníkem COLAS CZ a.s. 

„Smlouvy mezi Libereckým krajem a oběma zhotoviteli byly podepsány v květnu 2015 a hned poté začaly stavební práce. Obě stavby se realizovaly souběžně a v souladu se smlouvou a  původním časovým harmonogramem. Rekonstrukce byly dokončeny v červenci 2015, kdy byl také na obou komunikacích obnoven provoz v režimu předčasného užívání. V  těchto chvílích se čeká na jejich kolaudaci,“ dodává ředitel Krajské správy silnic LK Jan Růžička.

Projekt „Rekonstrukce silnic III. třídy ve Rváčově a Syřenově“ byl financovaný z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severovýchod, kde 100% uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU a ostatní výdaje pak z rozpočtu Libereckého kraje. Cena stavby III/2843 byla 18 mil. Kč bez DPH a náklady rekonstrukce silnice č. III/28611  činily 14,4 mil. Kč bez DPH.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

Zadejte text