Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na silnicích Libereckého kraje bylo v roce 2015 méně usmrcených

27. 01. 2016

V loňském roce zemřelo na silnicích Libereckého kraje 23 osob. O pět méně než v roce předchozím. Zvýšil se však počet nehod vyšetřovaných Policií ČR, rovněž přibylo těžce i lehce zraněných. Pravděpodobnost usmrcení při nehodě byla v Libereckém kraji nižší, než je průměr České republiky. Mezi jednotlivými okresy jsou však značné rozdíly. V roce 2014 dosáhly celkové finanční ztráty v důsledku nehodovosti v Libereckém kraji částky 2 372 000 000 korun, po přepočtu na jednoho obyvatele pak jde o 5 406 korun.

Během roku 2015 došlo na silnicích Libereckého kraje k 3 889 dopravním nehodám vyšetřovaným Policií ČR. Při nich zahynulo 23 osob, dalších 122 bylo těžce a 1 174 lehce zraněno. Nejvíce usmrcených bylo na Liberecku (12), dále pak na Českolipsku (6), Semilsku (3) a Jablonecku (2). Přímé hmotné škody dosáhly částky 177 535 000 korun. Oproti roku 2014 vzrostl počet vyšetřovaných nehod o 317 (tj. o 8,9 %), při nich zemřelo o pět osob méně (o 17,9 %), naopak počet těžce zraněných se zvýšil o 6 (tj. o 5,2 %) a počet lehce zraněných o 65 (o 5,9 %). Výše přímých materiálních škod narostla o 29 460 200 korun (tedy o 19,9 %).

Počet obětí nejcitelněji poklesl na Semilsku, nejbezpečnější jsou silnice na Jablonecku

Ve srovnání s rokem 2014 zemřelo na Liberecku o jednu osobu méně, o pět se snížil počet těžce a o 28 lehce zraněných. Na Českolipsku zůstal počet obětí nezměněn, bylo o jednoho těžce zraněného méně, naopak se zvýšil počet zraněných lehce, a to o 20. Na silnicích Jablonecka zemřelo o jednu osobu více, o 9 byl vyšší i počet těžce a o 51 lehce zraněných. Na Semilsku došlo k nejcitelnějšímu snížení počtu usmrcených (o 5), počty těžce i lehce zraněných se však zvýšily (o 3 a 22 jedinců).

Při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel zahynulo 22 osob, jednoho usmrceného má na svědomí zaváhání cyklisty. „Pokud se jedná o příčiny fatálních nehod, nejčastější byla nepřiměřená rychlost jízdy (10 usmrcených), nesprávný způsob jízdy (7 obětí), nedání přednosti v jízdě (3 mrtví) a nesprávné předjíždění (2 zahynulí). Mimo obec zemřelo při 1 474 nehodách 18 osob, v obci pak při 2 415 střetech 5 jedinců. Na jeden tisíc nehod vyšetřovaných Policií ČR tak mimo obec zahynulo téměř 6x více účastníků silničního provozu než v obci,“ upřesňuje Vlasta Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje.

Závažnost nehod je nižší, než je průměr ČR. S výjimkou Liberecka

Pravděpodobnost usmrcení při nehodě je v Libereckém kraji nižší, než činí průměr za Českou republiku (5,9 oproti 7,1 oběti na 1 000 nehod vyšetřovaných Policií ČR). Mezi jednotlivými okresy jsou však značné rozdíly. Nejméně závažné byly nehody vyšetřované PČR na Jablonecku (3,0 oběti na tisíc nehod), dále pak na Českolipsku (4,9 oběti), Semilsku (5,7 usmrceného), naopak nad celorepublikovým průměrem je Liberecko (8,2 obětí na jeden tisíc nehod). 

Nižší počet i následky nehod s alkoholem, u nehod s asistencí drog zhoršení

Při 221 nehodách s asistencí alkoholu v krvi zahynuly v Libereckém kraji 2 osoby. Dalších 14 osob bylo zraněno těžce a 103 lehce. Oproti roku 2014 bylo těchto nehod o 18 méně, nižší byl i počet usmrcených (-1)a těžce zraněných (-1). Naopak počet lehce zraněných zůstal nezměněn. Bohužel však bylo vyšetřováno i 23 nehod, kdy viník byl pod vlivem drog. Oproti roku 2014 byl jejich počet vyšší o 11, zemřela při nich jedna osoba, naopak těžce zraněn nebyl nikdo a lehce zraněny byly 3 osoby. „Je třeba zdůraznit, že nehody s přítomností návykových látek mívají nadprůměrně závažné následky. Pokud se jednalo o nehodu s alkoholem, pravděpodobnost usmrcení při ní je 1,5x vyšší, než činí průměr Libereckého kraje, nehody s drogami jsou pak rizikovější 7,4x,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Na kolik nás vlastně přicházejí dopravní nehody

Celkové finanční ztráty v následku dopravní nehodovosti jsou podstatně vyšší, než kolik činí pouze materiální škody. „Každá dopravní nehoda se finančně projeví v mnoha oblastech našeho života. Jsou do ní zahrnuty náklady na zdravotní péči, práci dopravních policistů, hasičů, soudců i lidí ze státní správy. Promítají se zde také škody pojišťoven a odškodnění pro oběti dopravních nehod. Stát přichází o hospodářský přínos zraněné nebo usmrcené osoby a naopak musí investovat do jejího zdravotního a sociálního zabezpečení,“ vysvětluje Jindřich Frič, ředitel divize bezpečnosti a dopravního inženýrství Centra dopravního výzkumu, v. v. i. V roce 2014 tak dosáhly celkové škody v ČR částky 55 248 600 000 korun. V Libereckém kraji se vyšplhaly na 2 372 000 000 korun, po přepočtu na jednoho obyvatele pak jde o nemalých 5 406 korun.

Plánované preventivní aktivity Libereckého kraje

Liberecký kraj tradičně věnuje prevenci vzniku nehod zvýšenou pozornost. Nejinak tomu bude i v letošním roce. Půjde např. o výstavu „STOP smrtelným nehodám“. Prostřednictvím fotografií a popisu závažných dopravních nehod seznámí veřejnost s typickými a neustále se opakujícími příčinami tragických střetů. Pamatováno bude rovněž na motocyklisty. V rámci preventivního programu „Učme se přežít“ se budou moci začínající a méně zkušení motocyklisté seznámit se zásadami bezpečné jízdy. Účastníci celkem šesti kurzů, které proběhnou na autodromu v Sosnové, si mj. budou moci prakticky nacvičit zvládání takových úkonů, jako jsou brzdění v různých rychlostech či náklonu, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou, výhybný manévr apod. Velká pozornost bude věnována bezpečnosti dětí. Provozovatelé dětských dopravních hřišť obdrží finanční podporu určenou na zajištění dopravní výchovy. „Na letošní rok jsme vyčlenili 420 000 korun. Liberecký kraj rovněž zajišťuje dopravu dětí ze 4. tříd základních škol na uvedená hřiště, na což je určeno dalších 360 000 korun,“ upřesňuje radní pro dopravu Vladimír Mastník. Podporovány ovšem budou i další preventivní aktivity zaměřené na zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže v silničním provozu. „Bude se jednat například o dny s dopravní výchovou v mateřských a základních školách či podporu dopravní výchovy přímo v rodinách“ uzavírá Vladimír Mastník. 

 

TZ Tým silniční bezpečnosti LK

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215

dfagad