Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na železniční trať z Liberce do České Lípy se 1. června po roce vrátí rychlíky

30. 05. 2014

Na železniční trať z Liberce na Českou Lípu začnou po roce 1. Června opět jezdit vlaky. Zatím ale jen sedm párů rychlíků a jeden spěšný vlak. Místo osobních vlaků a jednoho spěšného bude dál jezdit speciální autobusová linka.

První rychlík vyjede v neděli v 06:28 z Liberce a pojede do Ústí nad Labem.

Provoz na trati byl přerušen 2. června 2013, kdy se Libereckem prohnala povodeň a strhla část kolejí.

Regionální osobní vlaky objednávané Libereckým krajem se zatím na trať nevrátí.

„Liberecký kraj v případě obnovení železničního provozu v úseku Křižany – Rynoltice od 1. 6. 2014 je v tomto úseku objednatelem pouze ranního spěšného vlaku Sp 1999 (viz také již zveřejněná změna železničního jízdního řádu platná od 15. 6. 2014), ostatní osobní vlaky, opatřené v úseku Liberec – Jablonné v Podještědí poznámkou „jede ode dne vyhlášení“ zatím provozovány nebudou,“ uvedl Viktor Liška z oddělení dopravní obslužnosti KÚ LK.

Na podzim by podle něj měla začít oprava úseku Karlov - Křižany, proto kraj osobní vlaky mezi Libercem a Jablonným v Podještědí neobjednal.  Rekonstrukce by měla přinést mimo jiné i žádoucí zvýšení traťové rychlosti.

„Cestující by byli zřejmě poněkud zmateni, pokud bychom vlaky na několik měsíců i obnovily a pak následovala další výluka,“ doplnil s tím, že dalším důvodem byl i výsledek jednání s obcemi Křižany a Zdislava, které souhlasily s řešením zatím osobní vlaky neobnovit Náhradní autobusové spojení linkou 540086 jim vyhovuje a podporují jej i do budoucna.

Liberecký kraj má zájem o urychlení cestovní doby všech vlaků na trati Liberec – Česká Lípa, ideálně pod hodinu (nejen rychlíky, ale i zrychlené osobní vlaky). K tomu je nezbytné nejen zlepšit dosud velmi zastaralou infrastrukturu jednokolejné a pro dnešní potřeby již nevhodně trasované trati (řada rychlostních omezení), ale i provést posouzení nezbytnosti zastavování ve všech zastávkách, mnohdy velmi vzdálených od zástavby.

„Jen tak je možné udržet pro další výhled na trati současný rozsah provozu osobní dopravy  - cca dvouhodinový takt t rychlíků a dvouhodinový takt regionálních vlaků celodenně a celotýdenně,“ vysvětlil Viktor Liška.

Zároveň s očekáváním nárůstu využití cestujícími díky zkrácení jízdní doby má tato trať potenciál přilákat další cestující. Pokud by se toto řešení odkládalo, hrozil by další sestupný trend poptávky cestujících a následně postupná redukce rozsahu provozu. Tomu má zájem Liberecký kraj zabránit a naopak potenciál tratě pro osobní dopravu zvýšit. Řešení pro nejbližší období přitom předpokládá, že jako zrychlené budou vedeny osobní vlaky jen v přepravních špičkách pracovních dnů, zatímco v sedlová období a o víkendech zůstane rozsah zastavování do značné míry zachován, s ohledem na velký potenciál pro cestovní ruch (Kryštofovo Údolí, Podještědí).

V Libereckém kraji vloni povodeň zasáhla 45 obcí a zůstaly po ní škody za skoro 570 milionů Kč.

Oprava poškozené trati u Rynoltic stála téměř 68 miliónů Kč.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

Zadejte text