Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

O výši příspěvku na zajištění dopravy tramvají č. 11 mezi Libercem a Jabloncem n. N. rozhodne délka kolejí

10. 02. 2015

Rada Libereckého kraje opakovaně projednávala výši příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na příměstské tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou v roce 2015. Ke konci roku 2014 vypršela smlouva s DPMLJ, a.s. ve věci příspěvku kraje na zajištění.

Liberecký kraj se chtěl nově zapojit do role objednatele dopravy na této trati a chtěl být vtažen do procesu přípravy a tvorby jízdních řádů. Nově chce Liberecký kraj objednávat a hradit vybrané spoje přes smlouvu se Statutárním městem Liberec, tak jako to již druhým rokem funguje u MHD, která zajíždí za hranice města Liberec.

Již  18. listopadu 2014 Rada kraje vzala na vědomí informaci o dosavadním postupu resortu dopravy ve věci zajištění financování provozu na tramvajové trati č. 545 011 od 1. 1. 2015 a schválila příspěvek na financování ve výši 14.530.000 Kč (výše příspěvku byla stanovena na základě prezentovaného modelu od společnosti KORID, který nastavuje nová pravidla financování a který do doby schválení smlouvy nebyl ze strany měst věcně rozporován).

Rada kraje schválila rovněž Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2015 č. OLP/3066/2014, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec. Smlouva byla ze strany Libereckého kraje podepsána 21. 11. 2014 a zaslána Statutárnímu městu Liberec ke schválení.

 

Statutární město Liberec zaslanou smlouvu odmítlo podepsat a po dohodě se Statutárním městem Jablonec zaslalo dne 22. 12. 2014 dopis s upraveným návrhem smlouvy. K diskuzi o těchto sporných bodech bylo vyvoláno jednání dne 26. 1. 2015, tzn., že po více jak půl roce byly vysloveny konkrétní připomínky ze strany měst.

Zásadní rozpor se objevil u hodnoty délky spoje stanovené pro potřeby modelu společností KORID a hodnotou uvedenou dopravcem. Původní návrh KORID vycházel se základní jednotky 13 tarifních kilometrů, tak jak ji dopravce uveřejnil v Celostátním systému jízdních řádů. Oproti tomu dopravce uvedl, že počítá se základní vzdáleností 14,205 km (na jednání s dopravcem dne 29. 1. 2015 bylo upřesněno na 14,2235 km). Tento základní rozpor má vliv na výši příspěvku LK dle modelu společnosti KORID LK (původně 14 530 000 Kč za rok 2015). Pro nezměněný počet standardních spojů je tedy nutné počítat s navýšením příspěvku LK na 15 764 653 Kč za rok 2015.

Na základě výše uvedeného rada kraje rozhodla o změně výše příspěvku na financování provozu na tramvajové trati č. 11 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou v roce 2015 ve výši 15.765.000  korun,“ uzavřel radní Vladimír Mastník s tím, že tato nabídka bude zaslána Statutárnímu městu Liberec.

Viz také: https://www.youtube.com/watch?v=6hsr81Yf42Q

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

Zadejte text