Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obce mohou dostat peníze na cyklostezky a na zvýšení bezpečnost na silnicích

01. 10. 2014

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil „Pravidla pro předkládání a hodnocení projektů příspěvkových programů SFDI pro rozpočet roku 2015“. Ředitel odboru řízení výdajů SFDI Karel Havlíček informoval o celkových finančních limitech na programy v roce 2015 na „Cyklostezky“ ve výši 150 mil. Kč a na program „Bezpečnost ve výši 250 mil. Kč.

Liberecký kraj podporuje výstavbu pozemních komunikací pro cyklisty v rámci schválené Koncepce BESIP.

V loňském roce v rámci dotačního fondu doprava podpořil údržbu, výstavbu i projekční činnost v oblasti cyklodopravy a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V roce 2014 byl vypsán dotační podprogram na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, ale bohužel s nízkou alokací. Na cyklodopravu finance nevyšly a z tohoto důvodu vítám vypsání dalších výzev prostřednictvím SFDI,“ potěšil se Vladimír Mastník, radní zodpovědný za rezort dopravy.

 

Podrobné informace k jednotlivým programům včetně termínů pro předkládání žádostí jsou uvedeny v odkazech:

Základní informace – program „Nové technologie“:
•    Příspěvek ve výši 75% nákladů projektu v daném roce
•    Termín podání žádostí 30. leden 2015
•    Pravidla pro poskytování příspěvků z programu „Nové technologie“ pro rok 2015

Základní informace – program „Cyklostezky“:
•    Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce
•    Termín podání žádostí 9. leden 2015

•    Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015.

Změny Pravidel oproti roku 2014:
•    Vyšší příspěvek lze poskytnout na cyklistickou stezku budovanou na opuštěném drážním tělese, a to ve výši 90% uznatelných nákladů stavební části akce
•    Žadatel o příspěvek nepředkládá k termínu podání žádosti o příspěvek doklady majetkoprávního vypořádání pozemků, na kterých se stavba nachází
•    Termín předložení Závěrečného vyhodnocení akce prodloužen z 6-ti na 12 měsíců po ukončení jejího financování
•    Položkový rozpočet a projektová dokumentace bude předkládána také v elektronické podobě
•    Smlouva o poskytnutí finančních prostředků s příjemci bude uzavírána na dva roky

 

Základní informace – Program „Bezpečnost“:
•    Příspěvek ve výši 85% uznatelných nákladů stavební části akce
•    Termín podání žádostí 6. leden 2015
•    Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015

Změny Pravidel oproti roku 2014:
•    Žadatel o příspěvek nepředkládá k termínu podání žádosti o příspěvek doklady majetkoprávního vypořádání pozemků, na kterých se stavba nachází
•    Termín předložení Závěrečného vyhodnocení akce prodloužen z 6-ti na 12 měsíců po ukončení jejího financování
•    Položkový rozpočet a projektová dokumentace bude předkládána také v elektronické podobě
•    Smlouva o poskytnutí finančních prostředků s příjemci bude uzavírána na dva roky. 

 

Podrobnější pokyny jsou dostupné na stránkách www.sfdi.cz

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

dfagad