Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Povodní poškozená opěrná zeď v Bělé u Turnova se dočká opravy

11. 04. 2014

V sídle Krajské správy silnic Libereckého kraje v Jablonci n. N. se 10. dubna se uskutečnila úvodní schůzka za účasti technického dozoru investora a stavební firmy kvůli zahájení opravy povodní poškozené opěrné zdi na silnici II/283 v obci Bělá u Turnova.

„Jedná se o další akci z přibližně dalších šedesáti staveb, které jsou pro letošní rok naplánovány k realizaci z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta je určena na odstranění škod po povodni 2013,“připomněl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník

Oprava havárie opěrné zdi bude prováděna za omezeného provozu se zachováním pravého jízdního pruhu, ve kterém bude omezena rychlost na 30 km/h. Zeď bude opravena formou výstavby betonové tížné zdi s kamenným obkladem, s železobetonovou přelivnou římsou a svodidlovým zábradlím se svislou výplní. V rámci opravy dojde k provedení konstrukce vozovky v levém jízdním pruhu v délce 24.0 m.

„Stavba bude zahájena na konci dubna, v případě, že se neobjeví neočekáváné skutečnosti bude dokončena nejpozději do 80 dní,“ přislíbil Robert John, vedoucí střediska Liberec z firmy Vodohospodářské stavby spol. s.r.o.

Projektovou dokumentaci na odstranění havárie opěrné zdi zpracovala firma RAL Projekt s.r.o. Předpokládané stavební náklady na základě kontrolního rozpočtu činily 1 506 896 Kč s DPH. Na základě výběrového řízení se podařilo cenu snížit na 1 185 796 Kč s DPH. Vítěznou stavební firmou se stala firma Vodohospodářské stavby spol. s.r.o. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

dfagad