Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada kraje schválila podání odporu proti příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

06. 05. 2020

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal 27. dubna 2020 příkaz, kterým ukládá Libereckému kraji pokutu ve výši 7.000.000 Kč. Jako důvod uvedl spáchání přestupku, kterého se měl kraj dopustit, když uzavřel koncem roku 2019 s dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s. smlouvu na dopravní obslužnost pro oblast Českolipska. Členové rady Libereckého kraje projednali příkaz ÚOHS včera na jednání a rozhodli proti němu podat odpor.

Vydáním příkazu došlo k bezprecedentnímu a neoprávněnému zásahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do veřejných práv Libereckého kraje,” zhodnotil situaci náměstek hejtmana pro dopravu, investice a veřejné zakázky Jan Sviták. Krajští radní rozhodli proti příkazu podat odpor. Fakticky tím dojde ke zrušení příkazu, následně proběhne standardní správní řízení a do 60 dnů by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže měl vydat rozhodnutí.

Liberecký kraj uzavřel v prosinci minulého roku napřímo smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti pro oblast Západ. Podle ÚOHS však pro přímé zadání nebyl důvod, neboť k přerušení či ohrožení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících nedošlo, i když sám dodává, že tehdejší stav kraj nezavinil. 

Kraj se do situace, kdy nebylo možné uzavřít smlouvu jinak než přímým zadáním, dostal v důsledku předchozího nezákonného postupu ÚOHS, který zakázal kraji nakoupit akcie dopravní společnosti,“ řekl Jan Sviták. Liberecký kraj podal správní žalobu ke krajskému soudu v Brně, ve které doposud nebylo, i kvůli koronavirové situaci, rozhodnuto. „Je zřejmé, že nesprávné závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nemají oporu v zákoně,“ dodal náměstek Sviták.

Příkaz je podle zástupců Libereckého kraje naprosto neobvyklým co se týče výše stanovené a uložené pokuty, která se zcela vymyká konstantní rozhodovací praxi ÚOHS. Ze zveřejněné výroční zprávy ÚOHS za rok 2018 vyplývá, že za celý rok 2018 uložil ÚOHS v oblasti veřejných zakázek souhrnně pokuty v celkové výši 7.764.500 Kč. Je zřejmé, že pokuta je v tomto případě nepřiměřeně vysoká, a to i s ohledem na aktuální situaci koronavirové krize, ve které kraj vyčlenil značnou část svého rozpočtu na nouzové zásobování v souvislosti s pořizováním zdravotnického materiálu a ochranných či dezinfekčních prostředků,” řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Počet cestujících v oblasti Západ (Českolipsko), kde jezdí ČSAD Česká Lípa je 2,9 mil. za rok, společnost BusLine převeze 5,4 mil. cestujících za rok a společnost ČSAD Liberec 2,8 mil. osob za rok. Objem obsloužených kilometrů na Českolipsku je 3,927 mil. km za rok. Nákladová cena dopravního výkonu společnosti ČSAD Česká Lípa se zahrnutím infrastrukturních nákladů činí 38,36 Kč/km, BusLine a.s. 39,92 Kč/km a společnost ČSAD Liberec 40,39 Kč/km.

Andrea Fulková
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226332
Mobil: 485226332

Zadejte text