Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada kraje schválila předběžný seznam plánovaných akcí na silnicích ve vlastnictví kraje do roku 2020

01. 10. 2014

Rada kraje vzala na vědomí vybranou síť silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, na které bude možné realizovat projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020.

„Celkem bylo vybráno 26 akcí s celkovým odhadem stavebních nákladů všech navržených projektů ve výši cca 2,52 mld. Kč. Odhad finanční potřeby na přípravu navržených projektů do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 je 60 miliónů korun,“ uvedl radní pro dopravu Vladimír Mastník.

V rámci prioritní osy 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony IROPu, která je zaměřená na zlepšení infrastruktury v přímé vazbě na posílení konkurenceschopnosti, dostupnosti a bezpečnosti regionů ČR, bude možné realizovat rekonstrukce, modernizace, popř. výstavby silnic a budování obchvatů sídel na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit rychlost připojení k síti TEN-T. Podporováno bude napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území na síť TEN-T a zahrnutí doplňující zeleně podél silnic, např. zelené pásy, aleje a výsadby, a prvky silniční infrastruktury za účelem snížení fragmentace krajiny (ekodukty, podchody a nadchody).

„Konkrétní projekty budou realizovány na prioritní regionální silniční síti,“ zdůraznil radní. Vymezení sítě pro Liberecký kraj je součástí programového dokumentu. Síť byla vymezena na základě následujících kritérií:

            dopravně - hospodářský význam komunikace

a)komunikace sloužící jako napojení sekundárních nebo terciárních uzlů na síť TEN-T,

b)komunikace sloužící jako napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území (dle SRR ČR na roky 2014-2020) na síť TEN-T či sekundární nebo terciární uzel, za její součást bude považována i komunikace nižší kategorie, kterou bude umožněn přístup z prioritní regionální silniční sítě do cílového uzlu,

c)komunikace sloužící jako napojení průmyslové zóny nebo hospodářského centra na sekundární nebo terciární uzel či síť TEN-T,

 

            stavebně - technický stav a šířkové uspořádání

a)komunikace musí být v kategoriích nevyhovující nebo havarijní - klasifikace 4 - 5 dle Technických podmínek 87 v daném roce (v případě realizace jen mostního objektu musí být zařazen v kategorii velmi špatný nebo havarijní - klasifikace 5 - 7 - údaj ke „spodní“ nebo „vrchní“ stavbě),

b)komunikace, které nemají požadované šířkové uspořádání odpovídající normě ČSN,

c)přeložka, obchvat nebo nový úsek v případě, že stávající komunikace splňuje požadovaná kritéria,

 

            intenzita dopravy, nehodovost a vliv na životní prostředí

a)na komunikaci leží alespoň jedna obec s počtem obyvatel více než 1000, ve které je podle podkladů Střednědobé strategie ke zlepšení kvality ovzduší překročen více než 1 imisní limit alespoň na části obytné zástavby obce,

b)zařazení vozovek, kde intenzita dopravy překračuje hodnoty SV > 500,

c)je na komunikaci nadprůměrná nehodovost oproti průměru v kraji.

d)Komunikace je do vybrané regionální silniční sítě zařazena, pokud splňuje povinně kritérium 1 a zároveň kritérium 2 nebo 3. Kritérium 1, 2 nebo 3 je splněno, pokud je splněno alespoň jedno dílčí kritérium označené písmenem. Kritéria jsou společná pro všechny regiony a vycházejí z veřejně dostupných oficiálních podkladů.

Výše uvedená kritéria splňuje v Libereckém kraji necelých 15 % délky silniční sítě ve vlastnictví kraje (301 km), z toho 273 km silnic II. třídy a 28 km silnic III. třídy.

Rezort dopravy ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p. o., připravil první předběžný seznam konkrétních projektů navržených na přípravu do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020. Jedná se o projekty, které splňují stanovená kritéria.

1

II

262

Česká Lípa - Dobranov

2

II

268

Mimoň - Zákupy (včetně obchvatu města) - Svojkov

3

II

268

Mimoň - hranice Libereckého kraje

4

II

270

Doksy - Dubá

5

II

273

Hranice Libereckého kraje - Okna

6

II

278

Hamr na  Jezeře - obchvat

7

II

278

Český Dub a Stráž pod Ralskem křižovatka se silnicí II/270

8

II

277

Loukovičky - Český Dub

9

II

270

Jablonné v Podještědí: most ev.č. 270-014 - křižovatka se silnicí III/27019

10

II

270

Jablonné v Podještědí: železniční přejezd - křižovatka se silnicí I/13

11

II

270

Jablonné v Podještědí: křižovatka se silnicí III/27019 - železniční přejezd

12

II

592

Kryštofovo Údolí

13

III

2904

Mníšek od silnice III/2907 - Oldřichov v Hájích včetně humanizace

14

III

27246

od silnice II/592 - křižovatka se silnicí III/2784

15

III

2784

Liberec - Výpřež (vybrané úseky)

16

II

279

Svijany - Kobyly

17

II

282

I/35 - Loktuše a úsek mezi křižovatkami se silnicemi III/28213 a III/28215

18

II

283

Turnov křižovatka se silnicí III/2832 - Loktuše křižovatka se silnicí II/282

19

II

292

Benešov u Semil - křižovatka se silnicí I/14

20

II

293

Jilemnice (včetně humanizace úseku ve městě) - Studenec Na Špici

21

II

286

Jilemnice - Košťálov - Lomnice nad Popelkou - hranice Libereckého kraje

22

II

283

křižovatka se silnicí II/289 - Košťálov křižovatka se silnicí II/286

23

II

289

Semily

24

II

289

křižovatka se silnicí III/2894 - křižovatka s II/290

25

II

290

Roprachtice křižovatka se silnicí II/289 - zatáčka nad Zlatou Olešnicí

26

II

610

Turnov - Příšovice (včetně mostních objektů a včetně úseku silnice III/2797 Turnov, Nádražní ulice)

 

 

 

         

Rada kraje schválila přípravu zadávacích řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace na akce silnice II/268 Mimoň - hranice LK, silnice II/610 Turnov - Příšovice (včetně mostních objektů) a silnice II/290 Roprachtice v úseku od křižovatky se silnicí II/289 - zatáčka nad Zlatou Olešnicí.

Viz také: http://youtu.be/GKlO5JRqvdI

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

dfagad