Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada LK rozhodla o námitkách uchazečů o veřejnou zakázku na veřejnou autobusovou dopravu

11. 09. 2014

Rada LK na dnešní mimořádné schůzi projednala námitky uchazečů o veřejnou zakázku Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“.

Námitky podali uchazeči (ČSAD Slaný a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí a. s.), kteří byli z hodnocení vyloučeni, a to z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

Po projednání námitek rada konstatovala, že hodnotící komise, ani zadavatel neporušili u této veřejné zakázky z procesního hlediska zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že při svém rozhodování hodnotící komise splnila všechny své povinnosti.

S ohledem na nové skutečnosti vyplývající z odborných posudků vytvořených v době po rozhodnutí hodnotící komise dne 14. 4. 2014 a s přihlédnutím k možnosti detailnějšího popisu procesu posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny rada rozhodla vyhovět námitkám stěžovatele ČSAD Slaný a.s. (oblast Západ) i námitkám ČSAD Ústí nad Orlicí a. s., (oblast Sever a Východ). Obě výše jmenované dopravní společnosti, a také společnost BusLine Semily, a.s., (oblast Východ) která námitku nepodala, se tak vracejí do soutěže.

Zároveň Rada LK rozhodla o novém posouzení a hodnocení nabídek jinou hodnotící komisí, tak jak stanoví zákon o veřejných zakázkách. Radní pro dopravu Vladimír Mastník předloží Radě LK do 30. 9. 2014 návrh na ustanovení a složení nové devítičlenné hodnotící komise.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

dfagad