Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rada schválila uzavření smluv na rekonstrukce silnic spolufinancovaných z ROP

22. 04. 2015

Rada kraje na svém včerejším zasedání taktéž odsouhlasila uzavření osmi smluv o poskytnutí dotace na projekty v oblasti silniční infrastruktury. Jedná se o projekty na rekonstrukce silnic, které jsou spolufinancované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, 41. Výzva.

  • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v maximální výši 21.258.638,21 Kč na projekt „Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy“
  • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v maximální výši 28.540.793,45 Kč na projekt „Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou“
  • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v maximální výši 28.198.963,24 Kč na projekt „Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky“
  • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v maximální výši 33.221.396,06 Kč projekt „Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě“
  • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v maximální výši 47.252.268,90 Kč na projekt „Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě“
  • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v maximální výši 47.506.283,10 Kč na projekt „Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky“
  • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v maximální výši 7.759.648,57 Kč na projekt „Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce“
  • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v maximální výši 47.754.580,55 Kč na projekt „Rekonstrukce silnic III třídy ve Rváčově a Syřenově“

Všechny uvedené projekty vedené v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod splnily veškeré předepsané náležitosti a byly Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (VRR) dne 8. 4. 2015 schváleny k poskytnutí dotace jako projekty ve zvláštním režimu.

Projekty ve zvláštním režimu jsou v seznamu schválených projektů VRR nad bodovou hranicí, kterou určil VRR, nad níž mohou být projekty podpořeny. Jejich financování však již nelze pokrýt
z alokace na danou výzvu. Projekty ve zvláštním režimu mohou být financovány ve výši 0 – 100% dle zajištění dodatečného finančního krytí z rozpočtu Regionální rady, resp. z dodatečných prostředků krajů, toto finanční krytí schválí VRR.

Seznam veškerých staveb, které bude Liberecký kraj realizovat na silniční síti silnic II. a III. třídy v letošním roce, včetně znázornění v mapě, je uveden na internetových stránkách kraje: http://doprava.kraj-lbc.cz/page254/plan-oprav-pozemnich-komunikaci-ve-vlastnictvi-kraje.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

Zadejte text