Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Silnice II. a III. třídy se mírně zlepšují, mosty v kraji jsou převážně v dobrém stavu

04. 03. 2020

Stav silnic druhé a třetí třídy na území Libereckého kraje se mírně zlepšuje, kraj jejich postupnou obnovou nadále plánuje. V dobrém stavu jsou však mosty, po kterých tyto silnice vedou. Plyne to z každoročního měření, které mapuje poškození povrchu vozovek a podle něhož se určuje, která místa je potřeba opravit. Z analýzy vyplývá, že kompletní obnova povrchů vozovek krajských silnic by vyšla na 1,95 miliardy korun. Odhadem další 3 až 4 miliardy korun kraj potřebuje na rekonstrukce podloží, propustků, mostů a zdí podél silnic. 

Skoro 618 kilometrů silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a u téměř 294 kilometrů je stav nevyhovující a vyžadující opravu nebo údržbu. „V přepočtu na procenta je havarijních úseků bezmála třicet procent a nevyhovujících silnic čtrnáct procent,“ upřesnil Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Celková průměrná známka silnic obou tříd činila 3,15. Výsledná známka oproti předchozímu roku zůstala totožná. Nepatrně ubylo nevyhovujících úseků.

V případě samotných silnic II. třídy činila průměrná známka stavu jejich povrchu 2,96, což představuje oproti roku 2018, kdy se provádělo poslední měření s výsledkem 2,88, mírné zhoršení. Celková délka silnic II. třídy v kraji dosahuje 490 kilometrů, z toho 315 kilometrů je ve výborném až vyhovujícím stavu. Nejlepší jsou vozovky v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou, kde průměrná známka činí 2,48, respektive 2,69. V nejhorším stavu jsou cesty v okrese Semily, kde se nachází nejvíce silnic II. třídy; průměrná známka je 3,33.

Průměrná známka stavu silnic III. třídy činila 3,21 což je mírné zlepšení oproti roku 2018, kdy byla 3,23. Celkově jich je v kraji 1.583 kilometrů a 846 kilometrů je výborných až vyhovujících.

„Z výsledků je patrné, že v Libereckém kraji již nejsou úseky krajských silnic, na kterých by bylo možné provést pouze velkoplošné opravy povrchu. Jsou nutné nákladnější kompletní rekonstrukce včetně nového podloží,“ zmínil Jan Sviták.

Jiná situace než u silnic II. a III. třídy je v oblasti mostů, jež se na nich nalézají. Vysoký počet jejich rekonstrukcí a oprav v posledních letech se významně projevil na hodnocení stavu a v současné době má Liberecký kraj nejlepší stav mostů za dobu své existence.

„Třináct mostů na silnicích II. a III. třídy je v nejhorším stavu označovaném číslem 7. Sedmaosmdesát mostů na silnicích ve vlastnictví kraje pak má jedničku neboli nejlepší stav.  V současné době se připravují projekty na opravy 83 mostů na silnicích II. a III. třídy,“ řekl Sviták.

V loňském roce kraj vynaložil na rekonstrukce silnic 719.897.000 korun. Celoplošnou opravou prošly vozovky na silnicích II. a III. třídy v rozsahu 54,023 km, z toho bylo 29,354 kilometrů opraveno v rámci akcí financovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 14,281 km v rámci akcí hrazených Libereckým krajem, 5,348 km v rámci oprav jiných subjektů při zásahu do krajských komunikací a 5,040 km z Integrovaného regionálního operačního programu. Dále bylo v roce 2019 opraveno nebo rekonstruováno 10 mostů, další tři mosty se změnily na propustky.

 
Vývoj stavu povrchů vozovek:
Délka [m] Klasifikace celkem prům. klas.
rok výborný dobrý Vyhovující Nevyhovující havarijní
2013 190 748 554 159 245 938 306 471 779 823 2 077 139 3,45
2014 164 797 580 211 264 481 294 304 771 814 2 075 607 3,45
2015 214 904 570 792 247 702 267 731 775 521 2 076 650 3,39
2016 268 853 554 534 264 000 357 949 631 475 2 076 811 3,25
2017 299 855 537 526 275 160 321 569 640 124 2 074 234 3,22
2018 315 804 605 319 242 394 284 030 626 177 2 073 177 3,14
2019 283 630 643 497 234 233 294 001 617 950 2 073 311 3,15

 

Stav mostů k 31. 12. 2019:
    stavební stav průměr stavebního
stavu
  počet 1 2 3 4 5 6 7
k 31. 12. 2010 669 19 85 115 178 148 81 43 4,14
k 31. 12. 2011 669 18 83 117 172 151 77 51 4,18
k 31. 12. 2012 665 51 93 118 162 156 48 37 3,86
k 31. 12. 2013 661 77 90 115 171 148 40 20 3,64
k 31. 12. 2014 658 74 91 115 155 152 50 21 3,69
k 31. 12. 2015 653 83 94 104 158 142 53 19 3,64
k 31. 12. 2016 653 84 95 107 160 138 51 18 3,61
k 31. 12. 2017 653 91 97 109 163 125 56 12 3,54
k 31. 12. 2018 652 90 108 111 153 116 60 14 3,54
k 31. 12. 2019 650 87 111 108 150 119 62 13 3,52

 

Stav povrchu silnic II. a III. třídy k 31. 12. 2019 v PDF

 

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307

dfagad