Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Silnice ve Starých Splavech dostává nový povrch

01. 07. 2015

Na kompletní rekonstrukci další krajské silnice III/0381 se pracuje v těchto dnech ve Starých Splavech. Do konce léta bude mít nový povrch úsek dlouhý skoro 2,5 km od křižovatky se silnicí I/38 po odbočku na místní komunikaci U Hájenky. Řidiči musí počítat s dopravním omezením.

Rekonstrukce je rozdělena na tři části podle typu úpravy jednotlivého úseku silnice. „V rámci stavby dojde k položení nového asfaltového krytu vozovky, výměně ložných vrstev a uličních vpustí, vyčištění odvodňovacích příkopů, obnově propustků, dosypání krajnic a k úpravě a doplnění svislého i vodorovného dopravního značení,“ popisuje stavební práce krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že v úseku železničního přejezdu (0,692 - 1,250 km) bude také provedena kompletní výměna konstrukce vozovky kvůli nestabilitě podloží a nekvalitní stávající podkladní vrstvě.

Součástí stavebních práce je rovněž oprava chodníků včetně provedení vodicích prvků pro nevidomé, dále výměna stožárů veřejného osvětlení, výstavba nových stožárů u přechodů pro chodce a obnova vodovodního řadu.

„Tato stavba je dalším dobrým příkladem spolupráce kraje, obce a Severočeské vodárenské společnosti. Obec Doksy, pod kterou část Staré Splavy patří, nechala zpracovat projektovou dokumentaci a zafinancovala opravu chodníků a výměnu veřejného osvětlení ve výši 2,7 mil. Kč. Severočeská vodárenská společnost před rekonstrukcí komunikace pak v úseku 0,670-1,250 km vyměnila stávající vodovodní řad a kanalizaci,“ doplnil hejtman LK Martin Půta.

Stavbu na základě výběrového řízení provádí Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, a Silnice Žáček s.r.o. za více než 21,5 mil. Kč včetně DPH. Akce je financována z Operačního programu Regionální operační program NUTS II Severovýchod, z podílu EU ve výši 100 % uznatelných výdajů.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad