Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Stav krajských silnic a mostů se dál zlepšuje, na letošek se chystají investice minimálně za 475 mil. Kč

14. 02. 2017

Investice do silniční sítě se projevily v posledním zpracovaném hodnocení stavu vozovek silnic a mostů v majetku Libereckého kraje. Na více než 88 kilometrech byly vloni provedeny celoplošné opravy, snížila se také délka havarijních úseků o 144 kilometrů. Z poslední zpracované analýzy vyplývá, že k výraznějšímu zlepšení došlo především na silnicích III. tříd. Jedná se o nejlepší výsledky od roku 2011. V loňském roce kraj do rekonstrukcí svých silnic investoval 404,5 mil. Kč, dalších 294,5 mil. Kč vynaložil na jejich běžnou a zimní údržbu. 

„Výrazně se nám podařilo zlepšit kvalitu silnic III. tříd, klesl počet havarijních úseků a naopak se zvýšil počet výborných. Průměrná známka stavu povrchů vozovek III. třídy je 3,32 což znamená oproti roku 2015, kdy hodnota činila 3,53, velké zlepšení. Snížily se nám délky havarijních a nevyhovujících úseků o 71 km a o 69 km narostly úseky ve stavu výborném,“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Za poslední roky se postupně k lepšímu mění také stav povrchů vozovek II. tříd, zejména u hlavních tahů. Jejich průměrná známka je aktuálně sice 3,04, což je oproti roku 2015, kdy známka byla 2,96, mírné zhoršení, ale při délce 489 km se nejedná o dramatický pokles. „Zhruba na 18 km jsme opravami snížili délky havarijních úseků,“ říká Pieter.

V rámci porovnání celorepublikového průměru (10 krajů využívání systém hospodaření s vozovkou), má Liberecký kraj 40 % úseků silnic II. třídy v havarijním nebo nevyhovujícím stavu (průměr v ČR činí 52 %). U silnic III. třídy má Liberecký kraj 50 % úseků silnic III. třídy v havarijním nebo nevyhovujícím stavu (průměr v ČR činí 63 %).  Ze součtu stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy vyplývá, že průměrná známka 3,25 je nejlepší od roku 2011. 

Vývoj stavu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy v kraji, hodnocení k 31.12.

Délka [m]

Klasifikace

celkem

prům. klas.

rok

výborný

dobrý

vyhovující

nevyhovující

havarijní

2010

246 655

 

623 042

290 118

408 586

524 997

2 093 398

3,16

2011

230 197

566 456

283 428

357 561

656 164

2 093 806

3,31

2012

183 551

574 652

250 478

338 109

746 418

2 093 208

3,42

2013

190 748

554 159

245 938

306 471

779 823

2 077 139

3,45

2014

164 797

580 211

264 481

294 304

771 814

2 075 607

3,45

2015

214 904

570 792

247 702

267 731

775 521

2 076 650

3,39

2016

268 853

554 534

264 000

357 949

631 475

2 076 811

3,25

„Před zahájením projekčních prací nejdříve necháváme provést diagnostiku pozemní komunikace, na základě které projektant navrhne technologii opravy. V některých případech se musí udělat kompletní rekonstrukce silnice, včetně podloží a všech konstrukčních vrstev. To stojí logicky více peněz, ale jde především o kvalitu a životnost,“ dodává náměstek Pieter.

Na nejlepším hodnocení za existenci krajů jsou v současné době mosty. Z celkových 653 v majetku kraje jich je pouze 18 v nejhorším stavu (číslo 7) a celkem 84 mostů má nejlepší známku (číslo 1). 

Vývoj stavu mostů v kraji: 

   

stavební stav

průměr stavebního stavu

 

počet

1

2

3

4

5

6

7

k 31.12.2010

669

19

85

115

178

148

81

43

4,14

k 31.12.2011

669

18

83

117

172

151

77

51

4,18

k 31.12.2012

665

51

93

118

162

156

48

37

3,86

k 31.12.2013

661

77

90

115

171

148

40

20

3,64

k 31.12.2014

658

74

91

115

155

152

50

21

3,69

k 31.12.2015

653

83

94

104

158

142

53

19

3,64

k 31.12.2016

653

84

95

107

160

138

51

18

3,61

V letošním roce plánuje Liberecký kraj vynaložit na rekonstrukce krajských silnic minimálně 475 mil. Kč. „Věřím, že tato částka ale není konečná. Její skutečná výše závisí na dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která je krajům přislíbena, pro náš kraj to má být 85 mil. Kč. V současné době máme v rozpočtu alokovány prostředky na rekonstrukce krajských silnic ve výši 260 mil. Kč a za dalších 130 mil. Kč chceme zrealizovat akce z dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Za 170 mil. Kč plánujeme zrekonstruovat v následujících dvou letech rekonstrukce v rámci projektu od zámku Frýdlant k zámku Czocha,“ komentuje hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj již zahájil několik výběrových řízení na zhotovitele rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, například jsou již vypsána na silnici III/29011 Ludvíkov – Nové Město pod Smrkem, na silnice III/2719 a III/27110 v Hrádku nad Nisou, na silnici III/27250 v Machníně, na opravu opěrné zdi na silnici III/27244 Janovicích v Podještědí nebo silnici II/270 v Pertolticích pod Ralskem.

Kraj také začne s přípravou velkoplošných oprav, ke kterým dojde v letošním roce. „Jedná se o úseky, jejichž stavební stav umožňuje provést pouze výměnu obrusných vrstev vozovky a není nutná kompletní rekonstrukce silnice,“ vysvětluje náměstek Pieter. 

Seznam úseků navržených k velkoplošné opravě v roce 2017:

Okres

Silnice

Název akce

Staničení
(km)

Délka (km)

OD

DO

CL

II/278

Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem

3,000

7,000

4,000

CL

III/2601

Zahrádky - Sosnová

15,631

19,353

3,722

CL

III/26832

Brenná - Srní u České Lípy

2,027

7,321

5,294

CL

III/23833

Srní u České Lípy - křižovatka s I/9

0,000

4,060

4,060

CL

III/2627

Volfartice

2,000

4,000

2,000

CL

III/26320

Polevsko - hranice kraje

2,566

3,782

1,216

JN

III/29035

Jindřichov - křižovatka s III/29032

1,621

3,477

1,856

JN

III/29036

Horní Maxov - křižovatka s III/29035

0,000

2,273

2,273

JN

III/28745

Zásada

2,211

2,900

0,689

JN

III/2885

Vlastiboř

0,000

1,299

1,299

LB

III/2713

Horní Suchá - křižovatka s I/13

7,821

9,097

1,276

LB

II/279

Kobyly - Svijanský Újezd

2,369

8,262

5,893

SM

III/29056

Paseky nad Jizerou

0,000

1,257

1,257

SM

II/283

Turnov - Bělá

1,878

2,685

0,807

SM

III/2951

Martinice v Krkonoších

0,000

0,900

0,900

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

Zadejte text