Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V březnu začnou velká dopravní omezení kvůli přestavbě okružní křižovatky v ulici České Mládeže v Liberci

10. 02. 2014

Liberecký kraj zahájil již v loňském roce stavbu „Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa“ v Liberci financovanou z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

V loňském roce byly realizovány přeložky inženýrských sítí, které byly postaveny za provozu. „Cílem projektu je modernizace silničního úseku, který zkvalitní dopravní obslužnost regionu a zároveň zvýší bezpečnost provozu v této lokalitě,“ řekl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník s tím, že hlavní stavební práce na okružní křižovatce a na rekonstrukci mostu, jsou naplánovány na letošní rok.

Předběžné termíny dopravních omezení v letošním roce jsou následující:

Postup výstavby okružní křižovatky na ul. České Mládeže a rekonstrukce mostu přes silnici I/35 a s tím související dopravní opatření, uzavírky komunikací a objízdné trasy pro dopravu  OK České Mládeže:

  1. Od 17. 3. 2014 uzavřen chodník na mostě přes I/35 a krajní pruh vozovky pro montáž konstrukce lávky. Pěší provoz převeden na druhou stranu mostu.
  2. Od 20. 3. 2014 do 15. 6. 2014 úplná uzavírka mostu přes silnici I/35,  zachovány dva dopravní pruhy ve směru od silnice I/35 nájezdovou rampou na ulici Č. Mládeže ve směru na Ještěd i zpět. Zahájena oprava mostu, frézování vozovky, přeložky kabelů.
  3. Od 16. 6. 2014 do 31. 7. 2014 obnoven provoz na mostě přes I/35, uzavřena nájezdová rampa ze silnice I/35. Doprava bude vedena po již dokončené části OK Č. Mládeže směrem na Ještěd a zpět. V místě propojení na ulici Č. Mládeže u KSSLK bude v nezbytném případě veden provoz střídavě jedním pruhem se světelnou signalizací.
  4. Po celou dobu provádění prací bude zajištěn příjezd k čerpací stanici  PHM a do areálu ČSAD.
  5. Úpravy zahrnují i veškeré přeložky stávajících inženýrských sítí, přestavbu stávajícího parkoviště a vrátnice ČSAD, rekonstrukci chodníků a doplnění zeleně. Rekonstrukce mostu I/35.

               Stručný popis stavby

Projekt řeší vybudování nové okružní křižovatky a rekonstrukci stávajícího dvoupolového mostu ev.č. 2784-3 přes silnici I/35. Jedná se o dispoziční a výškovou přestavbu větví stávající mimoúrovňové křižovatky silnice I/35 a ulice České mládeže. Stávající větev křižovatky je napojena na ul. České Mládeže stykovou křižovatkou tvaru T, která vzhledem ke své poloze, tvaru, rozhledovým poměrům, odsazení vjezdu do areálu ČSAD a intenzitě dopravy je nevyhovující, a proto se na ní tvoří kolony aut zasahující až na silnici I/35. 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588

Zadejte text