Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

V polovině května odstartuje oprava svahu v ulici Na Kamenci v Turnově

17. 05. 2015

Rekonstrukce krajské silnice III/28315 v Turnově, v ulici Na Kamenci, začne v pondělí 18. května. V rámci prací stavbaři odstraní havarijní stav nestabilního svahu v délce 224 metrů.

„Stavební práce zahrnují zřízení záporové stěny se svodidlem a obnovu vrstvy vozovky v šířce1 – 2,5 metru. Nutná rekonstrukce svahu, která se řeší již několik let, bude tak do podzimu dokončena,“ popisuje práce krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. Vodohospodářské sdružení Turnov současně opraví na komunikaci vodovod.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost SVIPP, s.r.o. Stavbu za více než 8,8 mil. Kč na základě výběrového řízení provede společnost EUROVIA CS. Obnova by měla být dokončena v září letošního roku.

Na části této komunikace byl dlouhou dobu omezen provoz kvůli nestabilitě svahu. Se znalostí této problematiky jsem se snažila, aby tak frekventovaná komunikace, jakou ulice Na Kamenci je, byla opravena. Velmi mne tedy informace o brzké opravě těší, stejně tak jako všechny, kteří zmíněnou ulici užívají,“ doplnila k chystané rekonstrukci statutární náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová.

Liberecký kraj obdržel na letošní rok dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 187.440.000 Kč na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje.
Seznam všech akcí, které kraj bude realizovat na silniční síti silnic II. a III. třídy v letošním roce, včetně znázornění v mapě, je uveden na internetových stránkách kraje: http://doprava.kraj-lbc.cz/page254/plan-oprav-pozemnich-komunikaci-ve-vlastnictvi-kraje.

Upozornění pro cestující, kteří využívají autobusovou dopravu:
Od pondělí 18. 5. pravděpodobně do úterý 30. 6. 2015 bude jednosměrně uzavřena ulice Výšinka v Turnově. Z tohoto důvodu není možné u spojů směrem z Turnova na Karlovice zajistit obsluhu této zastávky. Náhradními zastávkami po dobu uzavírky budou Turnov, u masny a Turnov, Na Kamenci. Trasa spojů směrem do Turnova zůstane nezměněna. Pro toto omezení byly vydány výlukové jízdní řády.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

Zadejte text