Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o zrušení desetiletého tendru na dopravní obslužnost

30. 11. 2016

Zastupitelstvo Libereckého kraje na včerejším zasedání zrušilo desetiletou zakázku na zajištění veřejné autobusové dopravy, kterou kraj administruje od roku 2011. Zastupitelé tak definitivně rozhodli na základě toho, že se v průběhu zadávacího řízení tohoto tendru vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Kraj již připravuje novou soutěž.

Konečné slovo v desetileté zakázce mělo zastupitelstvo kraje, které si na základě doporučení rady kraje vyhradilo pravomoc projednat definitivní rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“.

Zastupitelé kraje se seznámili se závěry dvou hodnotících komisí, které doporučily zrušit předmětnou desetiletou veřejnou zakázku na zajištění autobusové dopravy v kraji ve všech třech oblastech.

Hodnotící komise, které byly svolány v návaznosti na rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dospěly k závěru zrušit veřejnou zakázku kvůli tomu, že objevily důvody, pro něž je velmi komplikované pokračovat v hodnocení nabídek. Prvním důvodem je délka smlouvy, kdy v zadávací dokumentaci z roku 2012 je nastavena doba plnění veřejné zakázky na dobu 10 let, a to konkrétním vymezením doby od 14. 12. 2014 do 9. 12. 2024.

Druhým důvodem je nastavení pevných dat pro hodnocení nabídek. V rámci hodnocení subkritérií má být hodnocena mj. nabídka dopravců na vybavení autobusů pro rok 2015, přičemž od roku 2016 jsou již nastaveny parametry pro všechny uchazeče pevně a ve stejné výši. „Původní struktura vozového parku v jednotlivých oblastech použitá v zadávací dokumentaci pro účely nacenění a následné hodnocení cenových nabídek již neodpovídá současné situaci Libereckého kraje, protože v období 2013 – 2016 docházelo dále k průběžné optimalizaci dopravních výkonů a tím i k úpravám struktury vozového parku,“ vysvětluje náměstek Marek Pieter, pověřený řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek.

Dalšími důvody svědčícími o nemožnosti pokračovat v zadávacím řízení jsou dle hodnotící komise důvody ve věci platnosti bankovní záruky, otázky kvalifikačních předpokladů, technologického rozvoje, aktuální legislativní změny způsobující významný nárůst mezd řidičů a náhrad za čekací doby (cca o 25 - 30%), s čímž nabídky uchazečů nepočítají a nabídkové ceny jsou tak ve vztahu k roku 2017 a následujícím fakticky nereálné (za nabídnuté ceny nebude od 1. 1. 2017 fakticky možno plnit) a významná nejasnost (netransparentnost) v zadávacím řízení, kdy pro stejné veřejné zakázky (části) jsou ustanoveny na základě rozhodnutí ÚOHS dvě hodnotící komise, které mohou teoreticky o principiálně stejných otázkách rozhodnout rozdílně.

Zastupitelé si vyhradili rozhodovací pravomoc zejména na základě skutečnosti, že odůvodnění veřejné zakázky a její aktualizace byla schválena v zastupitelstvu kraje.

„Pracujeme na přípravě nové zakázky, kde se pokusíme nastavit nejen přívětivou dopravu pro cestující, ale i ekonomicky výhodnou s minimálními prostoji vozidel. Do ceny dopravního výkonu zařadíme více možností jednoznačně vymezených změn pro případné jednání, například vývoj mezd řidičů v autobusové dopravě,“ dodává náměstek Pieter.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624

dfagad