Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zastupitelstvo rozhodne o budoucí podobě autobusové dopravy v části kraje

28. 08. 2018

Na programu dnešního jednání krajského zastupitelstva bude jednatelem společnosti Autobusy LK Ing. Řádkem předložen i bod o budoucí podobě dopravní obslužnosti v části regionu. Kraj navrhuje službu zajistit vlastní společností, tzv. vnitřním dopravcem. Zastupitelé již v lednu tohoto roku rozhodli o založení společnosti Autobusy LK, s.r.o. Z Analýzy potřeb a jejího následného doplnění vyplývá, že pro kraj je nejvýhodnější varianta nákupu již stávající dopravní společnosti, nikoli zakládání zcela nové. Od 1. ledna 2020 by kraj mohl mít plnou kontrolu nad penězi, které jinak platí soukromým společnostem.

„Dlouhodobě usilujeme o to, abychom jako kraj měli vlastního dopravce. Můžeme tak lépe kontrolovat a plánovat finance. Nyní záleží čistě na rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje, zdali by kraj měl mít kompletní možnost řídit a ovlivňovat dopravní obslužnost prostřednictvím vnitřního dopravce. Myslím si, že navrhované řešení je hospodárné a dlouhodobě efektivní,“ uvádí hejtman Martin Půta.

Zastupitelé mají k dispozici doplněnou „Analýzu potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce“, kterou si v červnu vyžádali. Analýza mimo jiné objektivně hodnotila pozitiva a negativa dvou variant zajišťování dopravy v kraji, a to buď vybudováním nové společnosti tzv. na zelené louce, nebo nákupu stávajícího dopravce. Porovnávala také případnou cenu dopravního výkonu k cenám, které byly uzavřené v jednacím řízením(stávající) i k cenám, které by mohly vzejít z otevřeného zadávacího řízení.

Obě varianty přinášejí řadu různých problémů v oblasti ekonomiky, technického zabezpečení a časového omezení. Jako výhodnější varianta jednoznačně vychází nákup existující dopravní společnosti,“ říká Ing. Řádek, jednatel společnosti Autobusy LK.

Analýza potřeb byla předložena a projednána již na červnovém zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. Následně byla na vyžádání zastupitelů doplněna o posouzení předpokládaných nákladů na zajištění dopravní obslužnosti v oblastech Liberecka a Českolipska na období deseti let od roku 2020. „Snahou Libereckého kraje je, aby průměrná cena dopravního výkonu vnitřního dopravce byla srovnatelná případně nižší jako ve zbylých částech kraje,“ vysvětluje hejtman. Součástí Analýzy je i podrobný rozpočet společnosti Autobusy LK, s.r.o. na přípravné období. Cílem kraje je zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím vnitřního dopravce minimálně v oblasti Liberecko Sever a Jih od ledna roku 2020.

Na základě dnešního rozhodnutí zastupitelstva má jednatel společnosti Autobusy LK, s.r.o. mandát na zahájení jednání o odkupu akcií ČSAD Liberec. V případě neodsouhlasení bodu zastupitelstvem bude muset kraj vypsat otevřené výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307