Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

ROK 2013

PODPOŘENÉ PROJEKTY : USNESENÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE ZE DNE 25.6.2013 O POSKYTNUTÍ DOTACÍ VYBRANÝM PŘÍJEMCŮM NA VYBRANÉ PROJEKTY 

INFORMACE  z realizace:

Pro připravené výzvy dotačního fondu č.6 Programu resortu doprava byla usnesením č. 409/13/mRK ze dne 11.3.2013 přidělena do rozpočtu kraje resortu dopravy pro rok 2013 v kapitole 926 – Dotační  fond rozpočtu kraje celková částka 2,95 miliónů Kč.

Podprogram č. 6.2 - zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích – 0,95 mil. Kč

 Žádost o dotaci se podává elektronicky i písemně do 23.4.2013 do 14ti hodin - více info přímo ve výzvě.

 Žádosti, které budou neúplné, budou chybět povinné přílohy, nebudou podány elektronicky a zároveň písemně, nebo budou dodány po termínu uzávěrky výzvy, budou z hodnocení vyloučeny.

VÝZVA, PODPROGRAM ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - 6.2 (__)

MAPA PROCESU PODPROGRAMU 6.2 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (__)

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI (__)