Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

ROK 2015

Výsledky vyhlášení programu 6.3 Podpora projektové přípravy k předkládání žádostí o dotace na rok 2015 - prehled

Program 6.3 Podpora projektové přípravy

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo usnesením č. 370/15/ZK dne 25. 8. 2015 podmínky a vyhlášení programu 6.3 Podpora projektové přípravy k předkládání žádostí o dotace na rok 2015. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508.

 Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 25. září 2015 do 13. října 2015. Přípravu projektů je možné konzultovat do 12. října 2015. Žádost o dotaci musí být doručena v elektronické (pouze formulář žádosti o dotaci) i písemné podobě (formulář žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh žádosti).

 Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře pro rok 2015. Pro otevření formuláře žádosti je nutné mít nainstalovaný program 602_XML_filler.
Žádosti (bez příloh) se elektronicky odesílají ZDE

Vyhlášení programu 6.3 k předkládání žádostí o dotaci

Textový popis projektu 6_3

Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z DF na rok 2015

Čestné prohlášení žadatele

Vzor žádosti o poskytnutí dotace

Vyplněný formulář žádosti před odesláním pečlivě zkontrolujte, nezapomeňte uvést finanční podíl žadatele na připravovaném projektu (ostatní zdroje) a jeho předběžnou celkovou finanční rozvahu.

Kontaktní osoba:

Ing. Iveta Moravcová, odbor dopravy

(e-mail: iveta.moravcova@kraj-lbc.cz, tel.: 485226589