Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

ROK 2016

2.ETAPA ROK 2016 

Výsledky 2. etapy vyhlášení

Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č.562/16/ZK rozhodlo o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava, program č. 6.3 Podpora projektové přípravy budování a údržby areálů pro náročnou a extrémní cyklistiku v úhrnném objemu 400.000 Kč na podporu projektové přípravy budování a údržby areálů pro náročnou a extrémní cyklistiku, níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekty.

Příjemci jsou uvedeni v tabulce.    vysledky_2_etapa_program_6_3_2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo Libereckého kraje  schválilo dne 31. 5. 2016 usnesením č. 309/16/ZK podmínky a vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory č. 6 Doprava, program 6.3 Podpora projektové přípravy.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 30. června 2016 do 21. července 2016. Další informace: www.kraj-lbc/dotacni_fond_LK

aktuální soubory ke stažení

Vyhlášení 6_3_2_etapa_2016
Textový popis projektu 6_3_2016_2_etapa
Vzor žádosti 2016
Vzor smlouvy 6_3_2_etapa_2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ETAPA ROK 2016

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 31.5. 2016 usnesením č. 308/16/ZK navýšení alokace z částky 1.200.000 Kč na částku 1.867.352 Kč a rozhodlo o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Doprava, program 6.3 Podpora projektové přípravy žadatelům uvedeným v přehledu - výsledky_1_etapa_program_6_3_2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 26.1.2016 usnesením č. 49/16/ZK podmínky a vyhlášení programu Dotačního fondu LK  6.3 Podpora projektové činnosti.

Hlavní informace z Vyhlášení Programu na podporu projektové činnosti 6.3 
– podpora projektové činnosti u strategických směrů cyklodopravy – 1 200 000 Kč
 1. Podpora projektové přípravy strategických směrů rozvoje cyklodopravy, 
 2. Min výše dotace 100 000 Kč a max 300 000 Kč
 3. Max. počet žádostí od 1 žadatele – 1
 4. Výše dotace 70% z celkových uznatelných nákladů
 5. Uznatelné náklady, jež souvisí s účelem podpory vč. inženýrské činnosti
   a správních poplatků v rámci inženýrské činnosti,
 6. Neuznatelné náklady – výkupy pozemků, věcná břemena,
 7. Termín realizace aktivit od 1.1. 2015 – 30.12.2017,
 8. Kritéria pro hodnocení 3 základní kritéria ze statutu a specifické 
  kritérium ve vazbě na rozvoj venkovských oblastí a stupeň zpracovávané 
  projektové dokumentace,

Vyhlášení programu 6.3

Textová část projektu  program 6_3

Návod k vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Čestné prohlášení žadatele

Vzor smlouvy 6_3

Vzor žádosti o dotaci - pdf

Kontaktní osoba:

Ing. Iveta Moravcová, odbor dopravy

(e-mail: iveta.moravcova@kraj-lbc.cz, tel.: 485226589