Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Odbor dopravy

Program rozvoje cyklistické dopravy v LK pro období 2008 - 2013

Liberecký kraj vytvořil dokument „Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro období 2008 - 2013“, který kromě určení priorit, cílů a opatření, určí i garanty za naplňování programu.

K jeho zpracování vedly tyto důvody:

1)      Kraj nemá souhrnný materiál, který by řešil jak cyklistickou dopravu, tak cykloturistiku, který by stanovil kompetence jednotlivých odborů a finanční zázemí pro realizaci jednotlivých opatření.

2)      Existence oficiálních schválených krajských dokumentů, ve kterých je potřeba podpory cyklo také řešena – Program rozvoje Libereckého kraje 2007 – 2013, opatření A.6 (Rozvoj cestovního ruchu) a Program rozvoje cestovního ruchu pro období 2003 -2007 a  jeho Aktualizace návrhové části Programu rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje pro období 2007 - 2013.

3)      Dle dotazníku, které Liberecký kraj rozeslal, je zájem ze strany obcí o budování cyklistických stezek. Ze 102 odevzdaných dotazníků, celkem 83 obcí má zájem čerpat finanční příspěvek na přípravu či realizaci úprav pro cyklisty. Obce měly připraveny projekty k realizaci v roce 2008 v minimální hodnotě cca 63 mil. Kč.

4)      Velký rozvoj cyklistiky v kraji v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu.

Cílem materiálu je definování toho, co je na území Libereckého kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cyklistiky ještě udělat. Definuje systém přípravy realizačních projektů z fondů EU, jejich financování, budování a následnou správu. Výsledný dokument má sloužit pro komunikaci obcím, svazkům obcí, místním akčním skupinám, ostatním subjektům a Libereckému kraji pro potřeby souhrnného pohledu na problematiku rozvoje cyklistiky.

Pro implementaci daného koncepčního dokumentu jsou pak klíčové tyto tři podmínky:

1)      Ustanovení cyklokoordinátora na plný úvazek (přímo zaměstnanec krajského úřadu, nebo externí subjekt).

2)      Zachování činnosti pracovní skupiny pro rozvoj cyklistiky v LK z hlediska kompetencí, funkce pracovního poradního orgánu pro koordinátora.

3)      Vytvoření finančního nástroje na úrovni kraje pro rozvoj cyklistiky v LK. 

Termíny:

22. října 2008 - zveřejnění programového dokumentu na webových stránkách.

22. října – 12. listopadu 2008 - možnost uplatnění připomínek

13. listopadu - 30. listopadu 2008  - vypořádání připomínek zpracovatelem a odevzdání dokumentu.

červenec 2009 posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000
V dalším období bude dokument předložen ke schválení orgánům Libereckého kraje.

 

Textová část dokumentu je ke stažení ve formátu PDF - Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji pro období 2008 - 2013 (1-71)  a Příloha dokumentu - Modelové příklady (72-91)  

Více informací na adrese:
Ing. Iveta Moravcová, odbor dopravy, Krajský úřad Libereckého kraje
e-mail : iveta.moravcova@kraj-lbc.cz